Meaux museet

Museet i Meaux

Museets formål

 

Det er museets ambition at være museet for hele 1.Verdenskrig, ikke kun for Frankrig.

Samlingens størrelse og karakter lægger op til det. de mange genstande synes at repræsentere alle aspekter af krigen - ikke kun kampene på fronterne, men også strategi, teknik, soldaternes forhold, fangernes forhold, forhold på hjemmefronterne osv.

Genstandene spænder fra de mere 'traditionelle' som fly, kampvogne, morterer, kanoner over lastvogne, busser til foto, plakater, postkort avise og dokumenter.

Billedet tv.: et udsnit af den store midterhal.

Den store hal

 

Museet er opdelt i to halvdele. Den ene, i den store hal, handler om krigens genstande: våben m.v. og krigens slagmar. Den anden halvdel, som er placeret i galleriet ved siden af den store hal, handler om forskellige af krigens temaer (den teknikse udvikling, krigsfangerne, kvinderne osv).

 

Den store hal imponerer med sin højde og bredde (billederne for oven og th). Der er plads til at se alle genstande fra alle vinkler. Museet dyrker det spektakulære! De tekniske oplysninger er ganske udførlige - men den besøgende savner lidt om de sammenhænge, som genstandene indgik i.

Krigens start

 

Årstallene 1914 og 1918 er vigtige for museet. De to slag ved floden Marne, som var krigens vendepunkter, og som markerede krigens start og (begyndelsen til) krigens afslutning. Begge slag fandt sted ikke lang fra byen Meaux.

 

Montrene i billedet tv viser henholdsvis tyske (i midten) og franske (th) soldater i 1914 uniformer på march. Oven over ses understellet på en af de første (noget primitive) krigsflyvere. Fra denne montre kan den besøgende gå videre til den 'mellemliggende' krig - skyttegravskrigen (næste billede)

Skyttegraven

I den store hal vises langs den ene væg et udsnit af en slagmark med to skyttegrave med et lille stykke ingenmandsland imellem. En fransk (th) og en tysk skyttegrav. Forrest er der konstrueret en 'realistisk, ikke forskønnet' del af den franske - bagved er fortsættelsen projiceret op på væggen.

 

I et tilstødende galleri vises mandskabets beskyttelsesrum. Dette efterfølges af rum, der projicerer film med kampscener ud over tre vægge. Herefter følger en korridor, hvor konsekvenserne af krigens karakter forklares. Desuden vises spor af krigen forskellige steder i verden. Et udmærket forsøg på at variere præsentationen af konflikten.

En kritik

 

Billedet tv viser et af de mindre gallerier - her med en omfattende og grundig udstilling af uniformer fra krigen. Men det er måske en af de store svagheder ved Meaux museet. Det er genstandene som sådan, der 'har taget magten'. Der er ikke meget om den sammenhæng, som de indgik i. Kun få genstande bliver forklaret eller analyseret.

 

Hvor mytterierne, krigstrætheden, revolutionerne? Lidelse og død eksponeres langt mindre end slagene. Våbene er mere tilstede end slagene! En historiker eller en historisk interesseret besøgende vil også spørge: hvor er krigens forløb? hvor er progressionen? og hvorledes skal man strukturere sit besøg?

Om samlingen

Museets samling stammer fra en privatmand, fotografen Jean-Pierre Verney. Byen Meaux og en række omegnskommuner købte den store samling på 20.000 genstande og 30.000 dokumenter. Verney var startet i 60'erne med at købe alt, hvad der vedrørte krigen på loppemarkeder og auktioner. I 80'erne arrangerede han så sine første udstillinger - alene, da ingen andre museer ville samarbejde. Senere kom der tilbud om køb af samlingen, men det var en kontakt med en politiker fra Meaux, der endte med at byen tilbød at bygge et museum, der gjorde udslaget for Verney. Købet blev støttet af regionen og private sponsorer.

Tv: Renault T17 kampvogn. Ethvert fransk 1. Verdenskrigsmuseum må have sådan en!

____________________________________________________________________________________________

Copyright Bo Jessen 2012-2017

Copyright © All Rights Reserved