Braine

En flig af Danmark

Soldaterkirkegården i Braine

Den danske soldaterkirkegård er ikke kendt af ret mange danskere. At dansksindede sønderjyder var tvunget til at deltage i 1.Verdenskrig på tysk side, og at mange af dem faldt på Vestfronten, er vistnok almindelig viden. Men da Danmark ikke deltog i denne krig, er det blodige opgør på Vestfronten 1914-1918 efter d.2.Verdenskrig gledet i baggrunden i danskernes historiske bevidsthed.

 

Forhåbentlig kan den offentlighed, der har været omkring genindvielsen af

kirkegården efter renoveringen 2013, råde lidt bod herpå. Renoveringsprojektet blev finansieret ved en donation fra den sønderjyske forretningsmand Laurids Jessen samt ved en bevilling fra Kulturministeriet. Vedligeholdelsen sker ved midler fra forskellige sønderjyske fonde samt tilskud fra fire sønderjyske kommuner. En af dem er Haderslev, der er venskabsby med Braine.

Udefra fremstår kirkegården nu mere 'ren' og 'beskeden' - og så markant anderledes end før. Det nye understreges først og fremmest af den hvide mur med de røde teglsten.Mange vil sikkert hævde, at der næppe er noget mere dansk.

 

Muren står også helt fri for beplantninger. De høje hække foran indgangen er klippet ned, og bortset fra de slanke, stedsegrønne 'søjler' i midtergangen - som på billedet herover er dækket af indgangspartiet - er der ikke længere større buske, der rager op over murkanten og forstyrrer det samlede indtryk udefra af et 'enkelt' monument med rene linjer og klare farver.

(Foto maj 2015)

 

Læs om baggrunden for etableringen af denne dansk kirkegår på Vestfronten i Nordfrankrig her...

Inde på kirkegården ses forandringerne endnu tydeligere. De mange små hække og bede, der før var anbragt mellem de enkelte gravstene, er fjernet. Fritstående buske er fjernet. Gravstenene, der efter istandsættelse og 'afpudsning' er i samme farve som den lave mur omkring kirkegården, står mere frit og giver i højere grad end før indtryk af et fælles gravsted. De 'hører sammen' med muren.

Midtergangen fra lågen op til hovedstenen er gjort bredere og nu markeret med små stedsegrønne træer som 'søjler'. Det er med til at understrege det samlede indtryk af et fælles gravmæle for de faldne. Besøgende ledes først op til hovedstenen for enden af gangen. Gravstene på hver side af midtergangen bliver 'underordnet' hovedstenen.

De ti mindeplader på kirkegårdens sydmur er nye. Pladerne indeholder navnene på alle de 5323 sønderjyder fra det nordlige Slesvig, som faldt i krigen. 'Det nordlige Slesvig' er det område, som efter folkeafstemningen i 1920 blev genforenet med Danmark.

Forklaringen på denne opsætning er ret enkel. Iflg. museumsinspektør Inge Adriansen (Museum Sønderjylland) er mange danske besøgende blevet skuffede, når de har set, at der kun er begravet 79 danskere på kirkegården. Det er der så rådet bod på ved at skrive samtlige navne på de faldne i krigen på tavlerne. Kirkegården kan så fremstå som et mindested for alle faldne sønderjyder. (Kr.Dagblad 17.6.2013)

Det vides ikke, hvor mange danskere årligt der besøger kirkegården - men det kan næppe være ret mange. Braine ligger trods alt noget uden for de almindelige turistruter i Nordfrankrig. Men det er vigtigt, at der er et sted på Vestfronten, som kan fortælle om sønderjydernes tab.

Den nærmeste nabo er en fransk national militær kirkegård, også med faldne fra Vestfronten (bag sydmuren). Det skyldes kun det forhold, at den sønderjyske forening fik tilbudt denne plads, hvor der oprindeligt lå en tysk krigskirkegård, at man accepterede denne placering. Men det er meget passende med denne nabo. Uden fransk (og britisk) sejr i havde genforeningen aldrig fundet sted.

____________________________________________________________

Copyright Bo Jessen 2012 - 2017

Copyright © All Rights Reserved

Udsnit af en af navnetavlerne.